SEARCH

משלוח הזמנות מסיהובי

כתב ויתור על אחריות

המוצרים באתר נשלחים ללקוחות בתחומי מדינת ישראל בלבד. לא ניתן שירות לשטחי הרשות הפלסטינית. סוגי המשלוח: דואר שליחים, דואר רשום ודואר 24, הינם שירותים הניתנים ומתופעלים על ידי חברת דואר ישראל. לאתר ו/או לחברה אין שליטה על אופן וביצוע המשלוחים, טיבם והשלמתם. פרטים מדויקים ומלאים אודות סוג המשלוח ומאפייניו, לרבות מועד הגעה, מקום איסוף, עלות המשלוח, אפשרות מעקב אחרי המשלוח ועוד, ניתן לקבל מדואר ישראל.

הפרטים מופיעים בדף זה הינם שירות לנוחיות גולשי לקוחות האתר בלבד והם אינם מחייבים את סיהובי.  אך הנתונים המלאים והמדויקים ביותר הינם באתר דואר ישראל.

אפשרויות משלוח

Back to Top